Pojištění Alpenverein

OUTDOOR TRAVEL zajišťuje členství v  rakouském horském svazu - Österreichischer Alpenverein, ve zkratce OEAV, který sdružuje všechny zájemce a milovníky hor a horské přírody i všechny aktivně i sportovně založené osobnosti i rodiny. Je to sdružení dobrovolné, každý se stává členem tohoto svazu na základě svého dobrovolného rozhodnutí.

On line přihlášku si můžete vyplnit přímo zde ALPENVEREIN ON-LINE PŘIHLÁŠKA.

Úrazová životní renta - PŘIPOJIŠTĚNÍ TRVALÉ INVALIDITY

 

VŠEOBECNÉPODMÍNKY: http://www.edelweiss.cz/cz/pojisteni/vseobecne-podminky.html

 

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ: http://edelweiss.cz/cz/pojisteni/formulare.html

 

UPOZORŇUJEME:

- pokud se budete chtít stát členy Alpenverein (jehož součástí je i pojištění) a vyřídit přihlášení osobně v naší kanceláři, dojednejte si prosím schůzku předem telefonicky (739 016 466, 605 237 834) nebo mailem (info@outdoortravel.cz). Z technických důvodů (jsme malá firma, ne pojišťovna) není vždy možné vyřídit pojištění ihned na místě

- v případě vyplnění ON LINE přihlášky a úhrady převodem na konto Vám může být karta vydána až po připsání peněz na naše konto

!!! NENECHÁVEJTE PROSÍM PŘIHLÁŠENÍ NA POSLEDNÍ CHVÍLI !!! 

Děkujeme za pochopení.   

NABÍDKA ČLENSTVÍ V RAKOUSKÉM SPOLKU ALPENVEREIN V ROCE 2016 (stejné podmínky i v r. 2017)

Vstupní poplatek pro nové členy: 0 Kč

Vystavení a zaslání duplikátu členské karty: ZDARMA

SKUPINA A: 1 690 Kč

- dospělý člověk ve věkové skupině 26-60 let

SKUPINA B: 1 290 Kč

- zvýhodněné členství pro partnery členů stejné sekce ze skupiny A, seniory od 61 let,

juniory od 19-25 let, studenty do 27 let (nutno doložit dokladem), vdovy po členovi OEAV ze stejné sekce a tělesně postižené – min.70%)

SKUPINA C: 700 Kč

- děti/mládež do 18 let:

RODINNÝ PŘÍSPĚVEK (OD 1 DÍTĚTE) : 1490 + 1210 = 2 980 Kč

- rodiče s nezaopatřenými dětmi do 18 resp. 27 let (u studentů – nutno doložit dokladem)

- PŘÍSPĚVEK PLATÍ POUZE RODIČE (ČLENSTVÍ A+B) – oba musí být ve stejné sekci, DĚTI JSOU ZDARMA, (v případě studentů je nutno doložit dokladem)

- samostatně žijící rodič + děti do 18 resp. 27 let (u studentů – nutno doložit dokladem) 1 690 Kč 

-PŘÍSPĚVEK PLATÍ POUZE RODIČ (ČLENSTVÍ A), DĚTI JSOU ZDARMA (nutno doložit dokladem!)

Tento příspěvek již obsahuje AV celosvětový servis (* určitá omezení viz Všeobecné podmínky).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Navíc získáváte slevy na horských chatách patřících AV v jakémkoli alpském státě, případně i na některých soukromých chatách dovýše až 50%. Na průkaz člena AV jsou poskytovány slevy na některých lanovkách a zároveň máte možnost získat zlevněné jízdné na rakouských drahách. K dalším výhodám tohoto členství patří slevy na edici map a průvodců OeAV (možnost objednání), slevy na některé nabízené sportovní vybavení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Speciální nabídka - možnost úhrady členského příspěvku Alpenverein + ČHS na jednom místě:

SKUPINA A:  2010,- 

- dospělý člověk  ve věkové skupině 26-60 let

SKUPINA B:  1640,- 
- zvýhodněné členství pro: 

 • partnery členů stejné sekce ze skupiny A 
  (partneři musí mít stejné místo trvalého pobytu)
 • seniory od 61 let
 • juniory od 19-25 let
 • studenty do 27 let (Nutno doložit dokladem!)
 • vdovy  po členovi OEAV ze stejné sekce
 • tělesně postižené, min.70%  

SKUPINA C:  780,- Kč
- děti/mládež do 18 let

RODINNÝ PŘÍSPĚVEK (OD 1 DÍTĚTE): 
a) rodiče s nezaopatřenými dětmi do 18 resp. 27 let    2010 + 1640 = 
3650,- 
(u studentů - nutno doložit dokladem) 
ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK PLATÍ POUZE RODIČE (ČLENSTVÍ A+B), DĚTI JSOU ZDARMA (oba rodiče musí být ve stejné sekci)

b) samostatně žijící rodič + děti do 18 resp. 27 let                             2010,-
(u studentů - nutno doložit dokladem)
ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK PLATÍ POUZE RODIČ (ČLENSTVÍ A), DĚTI JSOU ZDARMA

Tento příspěvek již obsahuje AV celosvětový servis (* určitá omezení viz Všeobecné podmínky).

UPOZORŇUJEME: Kartu ALPENVEREIN obdržíte ihned; kartu ČHS zasílá Český horolezecký svaz přibližně za 14 dnů. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Členské příspěvky Alpenverein na rok 2017 pro členy ČHS:

SKUPINA A:  1610,- Kč

- dospělý člověk  ve věkové skupině 26-60 let

SKUPINA B:  1240,- Kč
- zvýhodněné členství pro: 

 • partnery členů stejné sekce ze skupiny A 
  (partneři musí mít stejné místo trvalého pobytu)
 • seniory od 61 let
 • juniory od 19-25 let
 • studenty do 27 let (Nutno doložit dokladem!)
 • vdovy  po členovi OEAV ze stejné sekce
 • tělesně postižené, min.70%  

SKUPINA C:  680,- Kč
- děti/mládež do 18 let

RODINNÝ PŘÍSPĚVEK (OD 1 DÍTĚTE): 
a) rodiče s nezaopatřenými dětmi do 18 resp. 27 let    1610 + 1240 =
 
2850,- 
(u studentů - nutno doložit dokladem)
 
ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK PLATÍ POUZE RODIČE (ČLENSTVÍ A+B), DĚTI JSOU ZDARMA (oba rodiče musí být ve stejné sekci)

b) samostatně žijící rodič + děti do 18 resp. 27 let                             1610,-
(u studentů - nutno doložit dokladem)

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK PLATÍ POUZE RODIČ (ČLENSTVÍ A), DĚTI JSOU ZDARMA

Tento příspěvek již obsahuje AV celosvětový servis (* určitá omezení viz Všeobecné podmínky).

UPOZORŇUJEME: Kartu ALPENVEREIN obdržíte ihned; kartu ČHS zasílá Český horolezecký svaz přibližně za 14 dnů.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘIPOJIŠTĚNÍ TRVALÉ INVALIDITY                

Nabídka pojišťovny GENERALI, partnera rakouského svazu ALPENVEREIN

V případě úrazu (od trvalé invalidity 50%) obdrží pojištěná osoba úrazovou doživotní rentu: každý měsíc 450 / 900 / 1350 EUR (jedno- / dvoj- / trojnásobné plnění)

Částka za připojištění trvalé invalidity činí pro jednotlivce 280 Kč (jednonásobné plnění), resp. 550 Kč (dvojnásobné plnění), 825 Kč (trojnásobné plnění).

Částka za rodinné připojištění trvalé invalidity (vyplatí se od 2 a více dětí!) činí 995 Kč (jednonásobné plnění), resp. 1990 Kč (dvojnásobné plnění), 2 985 Kč (trojnásobné plnění).

V rámci rodinného pojištění jsou spolupojištěny všechny děti do 15 let, žijící ve společné domácnosti (vlastní, opatrované, adoptované) 

VÍCE O PŘIPOJIŠTNÍ TRVALÉ INVALIDITY zde: http://www.edelweiss.cz/cz/pojisteni/pripojisteni-trvale-invalidity.html

Obnovit nebo zřídit členství v Alpenverein je možné nasledujícími způsoby:

1, Osobně v naší kanceláři, kde vyplníme přihlášku, uhradíte v hotovosti členský poplatek a bude Vám ihned vydána karta (prosím sjednejte si předem schůzku na tel: 739 016 466 nebo 605 237 834, mailem na info@outdoortravel.cz)

2, Můžete vyplnit ON-LINE PŘIHLÁŠKU pro získání či obnovu členství v Alpenvereinu. Po uhrazení členských příspěvků (tj. po připsání peněz na naše konto - v případě převodu) Vám bude karta zaslána poštou nebo vydána osobně (dle Vašeho rozhodnutí a dohody).

Platnost pojištění v rámci členství v OEAV

Pojištění je platné od 00:00 hodin následujícího dne po identifikaci příslušného členského poplatku na účtu OS Edelweiss CZ, na účtech kontaktních míst a nebo po platbě v hotovosti na přepážce kontaktních míst.

Pojištění je platné po celý kalendářní rok s přesahem do 31.1. následujícího roku.
Jestliže však dojde v průběhu ledna k pojistně události a členství pro příslušný rok u stávajícího člena nebylo dosud uhrazeno - pojištění bude platné pouze v tom případě, když bude členství doplaceno nejpozději do 14 dní po nehodě, a když byl postižený v předcházejícím roce členem OEAV tj. měl uhrazeno členství za předchozí rok.

Platnost pojištění trvalé invalidity

!!! Pojištění trvalé invalidity je platné od 1.ledna do 31.prosince!!!

Pojištění trvalé invalidity je platné za 14 kalendářních dní od okamžiku identifikace příslušného poplatku na účtu OS Edelweiss CZ, na účtech kontaktních míst a nebo po platbě v hotovosti na přepážce kontaktních míst.

Pojištění trvalé invalidity je dále převedeno přímo na účet Generali Versicherung AG Wien.

Žadatel o členství potvrzuje, že se seznámil s podmínkami členství v OeAV a odpovídá za správnost údajů uvedených v přihlašovacím formuláři.

----- 

!!! POJIŠTĚNÍ ALPENVEREIN NA JEDNU CESTU JE PLATNÉ VŽDY 8 TÝDNŮ OD VYCESTOVÁNÍ ZE ZEMĚ TRVALÉHO POBYTU !!! Poté je třeba vrátit se do země trvalého pobytu, popř. uzavřít jiné individuální pojištění na dobu nad 8 týdnů.

Pojištění se nevztahuje na úrazy/nemoc během účasti na expedicích do hor s vyšší nadmořskou výškou než 6 000 m.n.m. a na expedicích do Arktidy, Antarktidy a Grónska. Trekingové cesty se nepovažují za expedice, a proto jsou pojištěné (upozornění: během prvních 8 týdnů). Pokud jsou v rámci takových cesta nabízeny také jednodenní výstupy na vrcholy v nadmořské výšce nad 6 000 m.n.m. nepovažují se tyto výstupy za expedice. Pojistná ochrana je dána.

UPOZORNĚNÍ:
Pojištění, které získáváte v rámci členství není vhodné pro cesty do USA a do Číny. Zde je částka pro krytí léčebných výloh nedostatečná, jelikož v USA i v Číně účtují nemocnice, v případě, že jste pojištěni, několikanásobek skutečných nákladů.

Taktéž v případě ostatních mimoevropských zemí doporučujeme sjednat si navíc připojištění léčebných výloh (částka 10 000 EUR nemusí stačit pro pokrytí těchto výloh).

V případě zahraničních cest do zemí Evropského hospodářského prostoru, Švýcarska a smluvních států (více viz. Uplatnění nároku českých pojištěnců na zdravotní péči ve státech EU) je vhodné mít s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění, který Vám zdarma vystaví vaše zdravotní pojišťovna.